Dawuh

read more

KHR. M. Najib Abdul Qodir

by April 11, 2020 Dawuh 0

read more

KH. Fairuzi Afiq Dalhar

by Desember 26, 2019 Dawuh 0

"Tawadhu' adalah menampakkan diri lebih rendah daripada orang lain yang memiliki derajat kemuliaan lebih tinggi daripada kita. Juga kepada mereka yang hendak memuji dan menghina kita. "

read more

KH.R. Abdul Hafidz Abdul Qodir

by Desember 26, 2019 Dawuh 0

"Jika ingin ilmunya merasuk, berkah, serta manfaat, ada tiga caranya: 1) Mudzakarah, 2) Khidmah pada guru, 3) Mencari ridho guru"