Ngaji

read more

Betapa Romantisnya Bani Udzrah

by Mei 17, 2020 Esai Ngaji 0

    Almunawwir.com - Bani ‘Udzrah atau bani ‘udzri adalah salah satu bani yang mempunyai garis keturunan yang sampai kepada Qushaiy, salah satu kakek Rasulullah ﷺ. Bani ‘Udzri sangat terkenal..

read more

Renungan Ramadan: Ketika Ali bin Abi Thalib Berdagang dengan Tuhan

by Mei 17, 2020 Esai Ngaji 0

Almunawwir.com - Suatu senja di bulan Ramadan, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain bersama-sama sedang berkumpul di rumah untuk menanti waktu berbuka. Mendadak al-Haris mengetuk pintu, merajuk mengutarakan maksud kedatangannya sembari..

read more

Pembesar Ulama yang Mengingkari Kebenaran Kitab Ihya’ Ulumuddin Imam Al-Ghazali

by Mei 16, 2020 Esai Ngaji 0

Almunawwir.com - Syekh al Yafi’i menceritakan bahwa pernah suatu ketika Syekh al Akbar Abul Hasan Ali bin Hirzihim (seorang ahli fiqih yang terkenal di negeri Maghrib/Maroko) sangat mengingkari kebenaran kitab..