Khotbah Jum’at

read more

Berbakti Kepada Orang Tua Sebelum Jihad

3 years ago Khotbah Jum'at Mauidzah 0

Oleh: KHR. Abdul Hamid Abdul Qodir Berbakti kepada kedua orang tua, menghormat, taat kepada ibu dan bapak yang dalam bahasa kitab biasa disebut dengan ‘birrul walidayn’ adalah perintah Allah kepada..

read more

Mengingat Allah Dan Berpikir Tentang Ciptaan Allah

3 years ago Khotbah Jum'at Mauidzah 0

Oleh: KH Munawwir Abdul Fattah Hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini ialah hal yang paling mengesankan bagi Siti Aisyah. Suatu ketika sahabat Ibnu Mardiwaih dan Atha’ mengunjungi Siti..

read more

Nasionalisme Kaum Muslimin

3 years ago Khotbah Jum'at Mauidzah 0

Oleh: KH Hilmy Muhammad Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masih banyak yang memiliki pemahaman keliru tentang nasionalisme. Nasionalisme kita kaum muslimin mestinya tidak sekedar cinta tanah air yang dilandaskan pada..