Dawuh

read more

KH. Fairuzi Afiq Dalhar

by Desember 26, 2019 Dawuh 0   249 views

"Tawadhu' adalah menampakkan diri lebih rendah daripada orang lain yang memiliki derajat kemuliaan lebih tinggi daripada kita. Juga kepada mereka yang hendak memuji dan menghina kita. "

read more

KH.R. Abdul Hafidz Abdul Qodir

by Desember 26, 2019 Dawuh 0   281 views

"Jika ingin ilmunya merasuk, berkah, serta manfaat, ada tiga caranya: 1) Mudzakarah, 2) Khidmah pada guru, 3) Mencari ridho guru"

read more

KH.R. M. Najib Abdul Qodir

by Desember 26, 2019 Dawuh 0   331 views

"Menghafal al-Qur'an memang tidak mudah, apalagi menjaganya. Terutama jika sudah sibuk, maka harus punya semangat yang kuat. Jika sudah semangat dan berusaha sungguh-sungguh, tetapi masih ‘lepas-lepas’ hafalannya ya dima’fu, asalkan..